Kvalitets- och miljöledningssystem

BKIND KONSULT ABs kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.