Kvalitets- och miljöledningssystem

BKIND KONSULT ABs och BKIND Services ABs miljö- och kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

BKIND KONSULT AB Certifikat ISO 9001

BKIND KONSULT AB Certifikat ISO 14001

BKIND Services AB Certifikat ISO 9001

BKIND Services AB Certifikat ISO 14001