Kvalitets- och miljöledningssystem

BKIND KONSULT ABs och BKIND Services ABs miljö- och kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.