Jobba på BKIND

Miljökonsult

BKIND KONSULT AB arbetar för hållbart byggande och erbjuder miljö- och hållbarhetstjänster riktade mot miljödeklaration av kemiska produkter, bygg- och installationsprodukter; miljösamordning av bygg- och anläggningsprojekt; miljöutredningar; miljöutbildningar; radonmätningar; miljöbedömningar och rådgivning avseende innemiljö, produktval, resurshushållning och avfallshantering samt miljöcertifiering av byggnader. BKIND har såväl offentliga som privata kunder och arbetar främst inom Stockholmsregionen.

Produkter som används i byggande har stort betydelse för klimat, miljö och hälsa så väl vid byggande, förvaltning som vid rivning och avfallshantering samt för möjlighet till giftfria kretslopp. Vi vill bidra till minskad klimatpåverkan, giftfri miljö och minskad exponering för farliga ämnen. Med miljödeklarationer som upplyser om produkters innehåll, emissioner och klimatpåverkan och genom produktval är vi med och strävar efter ett giftfritt byggande med låg klimatpåverkan.

Din roll

Vi vill stärka vår organisation och söker en miljökonsult med kemibakgrund som ska arbeta med miljödeklaration av produkter och hantering av produkter i branschens miljöbedömningssystem åt våra kunder. Du kommer även att arbeta med granskning av produkter i de bygg- och anläggningsprojekt som företaget arbetar med och hjälpa projektkollegor i produktvalprocessen. Du kommer också att ge stöd i hantering av förorenade massor i våra projekt samt göra klimatberäkningar.

BKIND erbjuder dig en god och trevlig arbetsmiljö med kontinuerlig kompetensutveckling.

Din profil

  • Universitets/högskolexamen inom kemi eller miljövetenskap med grundläggande kunskap om miljökemi, alternativt arbetslivserfarenhet inom området.
  • Du uttrycker dig väl på svenska i såväl tal som skrift.
  • Du är ansvarsfull, serviceinriktad, strukturerad och har lätt att samarbeta.

Skicka din ansökan till beatrice.kindembe@bkindkonsult.se