Vår kvalitetspolicy

Denna kvalitetspolicy gäller för BKIND KONSULT AB och BKIND Services AB.
Vår kvalitetspolicy innebär att vårt arbete och de handlingar som tas fram i uppdrag är utformade efter kundens önskemål och tydligt speglar miljö- och hållbarhetsintentioner inom de tekniska och ekonomiska ramar som är överenskomna i uppdrag. Vi ska ständigt förbättra våra tjänster och arbetssätt.

Detta innebär att vi skall:
• planera och genomföra vårt uppdrag med engagemang och rätt kompetens,
• anpassa våra koncept och arbetsmetodik efter kundens verksamhet,
• följa de lagar, föreskrifter, förordningar mm som gäller,
• uppfylla minst kundens krav och förväntningar,
• hålla överenskomna tidplaner med löpande uppföljningar under uppdraget med en tydlig struktur utforma våra handlingar så att de ger kunden goda möjligheter att följa upp fastställda krav och mål. Uppnått resultat stäms av mot uppsatta mål
• bevaka utveckling inom våra tjänsteområden för att förbättra våra arbetssätt.
• genom kundenkät följa upp det slutförda arbetet hos kund och mäta kundnöjdhet
• använda oss av erfarenhet från tidigare uppdrag för att utveckla och förbättra vårat arbetssätt

Denna policy skall omprövas årligen
Beatrice Kindembe, VD