Om BKIND

Vår vision

Vår vision är att bli etablerat företag inom främst bygg- och fastighetssektorn med tjänster och produkter som kännetecknas av långsiktig miljö- och hållbarhetstänk.

Vår affärsidé

BKIND KONSULTs affärsidé är att med helhetssyn bäst förstå kunders verksamhet, behov och vision och bemöta dessa med hållbara koncept och lösningar. Vi organiserar oss och samarbetar med andra aktörer för att kunna sätta kunden i fokus.

Företagsnamnet avspeglar vårt engagemang och vårt personliga bemötande.

Våra kunder

Våra kunder är fastighetsägare och brukare, entreprenörer, företag och offentliga myndigheter som efterfrågar kvalificerade miljö- och hållbarhetstjänster samt tillverkare av hållbara produkter.

 Vår marknad

Vi är ett svenskt företag och ser Sverige som vår primära marknad. Vi arbetar även i Demokratiska Republiken Kongo och vår strävan är, att genom tjänsteerbjudande och produkter, utveckla affärsrelationer mellan Sverige och Demokratiska Republiken Kongo.