Kemikaliekontroll

En giftfri miljö är en grundläggande förutsättning för en hållbar värld

Städer runt om i världen växter och vår värld står inför en stor utmaning att klara en ökad efterfråga på naturresurser och samtidigt som vi ska vara solidariska mot framtida generationer vars resursbehov inte lär bli lägre än våra.

Vi ser vikten av skydda människors hälsa och miljön från farliga kemiska ämnen samt sträva efter och arbeta för att de varor och produkter som används i samhället är fria från gifter och kan återanvändas om och om igen. På så sätt kan vi gemensamt minska uttag av naturresurser och värna om kommande generationers rätt till ett giftfritt arv från oss.

Tjänsten kemikaliekontroll vänder sig till olika typer av företag som använder varor och kemiska produkter framförallt företag och organisationer som vill påverka och arbeta förebyggande för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemiska ämnen.

1.   Ansvarsområde kemikaliekontrollant:

  • Kännedom om kundens rutiner för insamling av data och dokumentation av varor och produkter som används i verksamhet.
  • Inventering av varor och produkter som används eller avser att användas i kundens verksamhet.
  • Granskning av ingående ämnens egenskaper
  • Utredning av ersättningsprodukter/funktionellt likvärdiga produkter och varor som innehåller särskilt farliga ämnen.
  • Förslag till ”grön varulista/produktlista” som kan användas som standard i kunden verksamhet.
  • Periodisk revidering av varulista/produktlista

2.   Befogenheter

Vi förutsätter att kunden tillhandahåller uppgifter om ingående ämnen i varor/produkter som används i den egna verksamheten eller ger oss befogenhet att begära nödvändig information från tredjepart.

För övrigt i enlighet med kundens verksamhet och eventuella sekretessrutiner

3.   Leverans

”Grön varulista/produktlista” kan levereras i pdf-format, digitalt i kundens datamiljö eller annan miljö enligt kundens önskemål.