Referenser

Projekt: KTH Arkitekturskolan och entréplats
Kund: Akademiska Hus Region Stockholm
Vårt uppdrag: miljösamordning och miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad SILVER (Verifierad)

Projekt: KTH 43:25, Nyproduktion Kund: Akademiska Hus Region Stockholm. Vårt uppdrag: miljösamordning och miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad GULD (Verifierad)

Projekt: Studenthuset Frescati/Stockholmsuniversitet
Kund: Svenska Hus Region Stockholm
Vårt uppdrag: miljösamordning och miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad SILVER (Verifierad)

Projekt: Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, Nybyggnation
Kund: Akademiska Hus Region Uppsala
Vårt uppdrag: miljösamordning och miljöcertifiering enligt SILVER (Verifierad)

Projekt: Biocentrum SLU, Nybyggnation
Kund: Akademiska Hus Region Uppsala
Vårt uppdrag: miljösamordning och miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad SILVER (Verifierad)

Projekt: Mark-Vatten-Miljöcentrum SLU, Nybyggnation
Kund: Akademiska Hus Region Uppsala
Vårt uppdrag: miljösamordning och miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad SILVER (Verifierad)

Projekt: Skandionkliniken i Uppsala
Kund: Akademiska Hus Region Uppsala
Vårt uppdrag: miljösamordning av hotellet enligt Miljöbyggnad SILVER

projekt-stenbockska

Projekt: Stenbockska Palatset Kund: Statens Fastighetsverk. Vårt uppdrag: miljösamordning

 

projekt-nationalmuseum

Projekt: Nationalmuseum renovering och ombyggnad Kund: Statens Fastighetsverk. Vårt uppdrag: miljösamordning

projekt-riddarholmen

Projekt: Riddarholmen mark och landskap Kund: Statens Fastighetsverk. Vårt uppdrag: miljösamordning

projekt-moderna-museet

Projekt: Moderna Museet energieffektiviseringsåtgärder Kund: Statens Fastighetsverk. Vårt uppdrag: miljösamordning

Projekt: Maja Myra, nybyggnad av förskola med åtta avdelningar
Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
Vårt uppdrag: miljösamordning och miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver (Certifierad)

Projekt: Rödabergsskolan, om och nybyggnad
Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
Vårt uppdrag: miljösamordning och miljöcertifiering av nybyggnad enligt Miljöbyggnad SILVER (byggnad C Certifierad)

Projekt: ny grundskola för cirka 1000 elever i Midsommarkransens gamla brandstation. Skolan beräknas stå klar år 2020
Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
Vårt uppdrag: miljösamordning och miljöcertifiering av nybyggnad av hus A enligt Miljöbyggnad SILVER.

Projekt: ombyggnad av förskolan Hamngården, pilotprojekt kemikaliesmart förskola
Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
Vårt uppdrag: miljösamordning

Projekt: Frans Schartau Handelsinstitut, Ombyggnation
Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
Vårt uppdrag: miljösamordning

Projekt: Hjorthagens skola. Ombyggnation
Kund: Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
Vårt uppdrag: miljösamordning

 

Projekt: Norra Djurgårdsstaden
Kund: Stockholms stad
Vår roll: materialgranskare
Projekt: Riddarholmen Östra och västra gymnasiehuset, ombyggnad
Kund: Statens Fastighetsverk
Vår roll: Miljösamordning
Projekt: Kasern II Sheppsholmen, ombyggnad Miljöbyggnad SILVER
Kund: Statens Fastighetsverk
Vår roll: Miljösamordning
Projekt: Bäckahagens skola ombyggnad av hus C och D och nybyggnad av hus J
Kund: SISAB
Vår roll: Miljösamordning
Projekt: Lillholmsskolan ombyggnad av Hus A och nybyggnad av hus G, H och J
Kund: SISAB
Vår roll: Miljösamordning
Projekt: Slättgårdsskolan hus J
Kund: SISAB
Vår roll: Miljösamordning