Vår miljöpolicy

Denna miljöpolicy gäller för BKIND KONSULT AB och BKIND Services AB.
Vi ska söka och sprida kunskap samt verka för ett uthålligt samhällsbyggande genom att förebygga föroreningar, miljöpåverkan och skydda människors hälsa och miljö.
Vi ska följa de lagar, föreskrifter, förordningar och andra samhällskrav som gäller på miljöområdet samt ständigt förbättra vårt arbetssätt för att uppnå bättre miljöprestanda i våra uppdrag.

Vår miljöpolicy uppnås genom att vi:
1. bevakar och deltar i sektors gemensamma forskning och utvecklingsarbetet samt andra branschers aktiviteter.
2. kompetensutvecklar oss i de miljöfrågor som berör bygg- och fastighetssektorn,
3. är proaktiva och samarbetar med våra beställare,
4. engagerar oss och samverka med andra discipliner,
5. målstyrt miljöarbetet i byggprojekt för att uppnå byggnader med bra miljöprestanda
6. påverkar byggmaterialleverantörer i strävan efter giftfria byggvaror,
7. påverkar byggprojekt så att material fria från särskilt farliga ämnen premieras.
8. strävar efter en minimal miljöpåverkan i det dagliga arbetet, bland annat genom att använda kollektiv trafik, se till att utskrifter sker i svartvitt och på dubbla sidor för att minska pappersanvändningen, se till att alla inköp av dagligvaror är ekologiska samt källsortera.

Denna policy skall omprövas årligen.
Beatrice Kindembe, VD